ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Προσκλήσεις – Εισηγήσεις

Οι προσκλήσεις και τα θέματα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μοσχάτου – Ταύρου και των Επιτροπών του Δήμου, καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα.

Καλείστε στην 27η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχείο στις 20 Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα:   Λήψη απόφασης για την έγκριση της

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση  που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Ταύρου  στις   20  Ιουλίου   2020   ημέρα  Δευτέρα   και ώρα 20.00    σύμφωνα με το άρθρο 88  του Ν.

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Καλείστε στην 13η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019,

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Καλείστε στην 26η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχείο στις 6 Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30, με τα εξής θέματα:   Λήψη αποφάσεως για την κατάρτιση εξωδικαστικού

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Καλείστε στην 11η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019,

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Μοσχάτου που θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, με

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Καλείστε στην 3η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημαρχείο του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου στις 23 Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, με τα εξής θέματα:

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Καλείστε στην 24η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχείο στις 23 Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, με τα εξής θέματα: Ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο του χειρισμού των

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση  που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Ταύρου  στις   24  Ιουνίου   2020   ημέρα  Τετάρτη   και ώρα 19.30    σύμφωνα με το άρθρο 88  του Ν.

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Καλείστε στην 10η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019,

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα