Τα μέλη των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Μοσχάτου και Ταύρου:

Κοινότητα Μοσχάτου:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιώργος Σφυρόερας

Μέλη:

 1. Δημητρίου Ιωάννα
 2. Αρίστος Δημήτριος
 3. Δημητρίου Δημήτριος
 4. Φεστερίδης Ιωάννης
 5. Μπαλάσσου Ελεάννα
 6. Λουκίδου Χριστίνα
 7. Μερίκας Γεώργιος
 8. Βάλβη Αναστασία
 9. Λιβάνιος Αντώνιος
 10. Πουντίδης Ευστράτιος

Κοινότητα Ταύρου:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καπλάνης Παναγιώτης (Άκης)

Μέλη:

 1. Κωνσταντακοπούλου Γεωργία
 2. Πυρράκης Βασίλειος
 3. Αθανασόπουλος Ηλίας
 4. Δεημέζης Γεώργιος
 5. Μαρκομιχάλης Παναγιώτης
 6. Βραχνού Βαρβάρα
 7. Χαλκίδης Φώτιος
 8. Κατσιλιέρης Διονύσιος – Δημήτριος
 9. Βιδάλης Νικόλαος
 10. Λουράντος Κυριάκος