ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαγωνισμοί

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ- ΤΑΥΡΟΥ Διακηρύσσει ότι: Εκτίθεται σε φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία από το Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου η εκμίσθωση ενός κυλικείου επιφανείας 13,80

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ. Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ,ΛΑΪΚΏΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΚΟΥΠΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1ο & 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΕΠΑΛ, 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΑΙ 8Ο ΕΚ ΤΑΥΡΟΥ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ – ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ   Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Ασφάλιστρα μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου με συνοπτικό διαγωνισμό Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Διαγωνισμός Συντήρησης χώρων πρασίνου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ   Στην διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού συντήρηση παιδικών χαρών εκ παραδρομής αναφέρεται ως καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών η 23η Απριλίου έτους

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Συντήρηση παιδικών χαρών του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου με συνοπτικό διαγωνισμό. Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Ολοκληρωμένη Ανάπλαση Περιοχής Ο.Τ. 16” Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης – Θέρμανσης και Λιπαντικών Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Ανοικτός ηλεκτρονικός Διεθνής Διαγωνισμός για “Προμήθεια φρέσκου γάλακτος και μέσων ατομικής προστασίας”. Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, προκηρύσσει δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό για την εκµίσθωση κυλικείου του

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων και κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορους δρόμους του Δήμου Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ Προκήρυξη Περίληψη Αίτηση

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Διακήρυξη διαγωνισμού για τις υπηρεσίες κατάρτισης σχεδίου ΣΒΑΚ του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου. Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Διακήρυξη διαγωνισμού για την υπηρεσία “Ασφάλιστρα Μηχανημάτων και Μεταφορικών Μέσων”. Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ Επισυναπτόμενα Έγγραφα  

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Επισυναπτόμενα Έγγραφα  

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διακήρυξη διαγωνισμού

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ” Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Ο Δήμαρχος Μοσχάτου – Ταύρου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Μεταμόρφωσης Δ. Κ. Μοσχάτου». Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

∆ΙΑΚHΡYΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.100 ΛΙΤΡΩΝ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-1ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ” Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, για την Προμήθεια Ειδών Άρτου και Ζαχαροπλαστικής Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Προκήρυξη, για την πρόσληψη μίας (1) θέσης καθαριστή/στριας με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου για τον καθαρισμό του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ταύρου (Πειραιώς & Γρηγ. Λαμπράκη) και του 5ου Νηπιαγωγείου

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

Διακήρυξη επαναληπτικού ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Τροφίμων για τον Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα. Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ. Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΗΜΙΠΕΖΟΔΡΟΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΡΧΙΠΥΡ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΠΑΡΝΗΘΟΣ) ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΠΑΣΑ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ Επισυναπτόμενα Έγγραφα

ΠερισσοτεραΠερισσοτερα