Καλείστε στην 13η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019,

Keep readingKeep reading

Καλείστε στην 11η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019,

Keep readingKeep reading

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Μοσχάτου που θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, με

Keep readingKeep reading

Καλείστε στην 10η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019,

Keep readingKeep reading