ΕΡΓΑ

Tα έργα του Δήμου

Διεκδικούμε και υλοποιούμε έργα που διαμορφώνουν μία πόλη πρότυπο, με ποιότητα ζωής για τους κατοίκους της. Με τα έργα υποδομής στοχεύουμε στη δημιουργία ενός σύγχρονου Δήμου, ικανό να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών του.

Δείτε αναλυτικά τα ολοκληρωμένα έργα, όσα έργα βρίσκονται υπό κατασκευή, καθώς επίσης τα προγραμματισμένα προς υλοποίηση έργα στον παρακάτω χάρτη:

Επεξήγηση συμβόλων:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ
ΕΡΓΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΕΡΓΟ