Το Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας  αποτελεί ένα καινοτόμο συμβουλευτικό όργανο για την ανάπτυξη μιας εναλλακτικής αντιπαραβατικής πολιτικής προσαρμοσμένης στις ανάγκες και απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας.

Έργο του Τοπικού Συμβουλίου είναι:

  • Η καταγραφή και μελέτη της παραβατικής συμπεριφοράς σε τοπικό επίπεδο,
  • Η διοργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των κατοίκων,
  • Η εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων και δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης,
  • Ο συντονισμός και εφαρμογή πρωτοβουλιών διαφόρων φορέων της περιοχής ώστε να περιοριστούν ορισμένες μορφές εγκληματικότητας.