Ο Διαδικτυακός Τόπος https://dimosmoschatou-tavrou.gr/, εφεξής η  «Ιστοσελίδα», τελεί υπό τη διαχείριση του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, Oργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ν.Π.Δ.Δ.),  που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής (οδός Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου), ο οποίος τυγχάνει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται  από εσάς κατά την επίσκεψή σας στον Διαδικτυακό μας τόπο και τη χρήση των διαδικτυακών μας υπηρεσιών, ήτοι όλων των πληροφοριών οι οποίες σας ταυτοποιούν ως πρόσωπα ή μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα.

Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα την προστασία του απορρήτου  των προσωπικών δεδομένων σας  και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας του.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων της Ιστοσελίδας μας, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς, όταν την επισκέπτεστε και όταν κάνετε χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών της, τις πληροφορίες που αναρτώνται σε αυτήν,  τη χρήση αυτών καθώς και τα δικαιώματά  σας.

Η παρούσα Πολιτική υπέχει θέση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 679/2016. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική και εν γένει με τον τρόπο που ο  Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου στη διεύθυνση: [email protected]

 

ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

 1. Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη και αλληλεπίδρασή σας με την Ιστοσελίδα μας

H Ιστοσελίδα μας είναι ενημερωτικού περιεχομένου και ο επισκέπτης της μέσα από την περιήγησή του σε αυτήν λαμβάνει πλήρη και συνεχώς ανανεωμένη ενημέρωση γύρω από θέματα που αφορούν τις δράσεις του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και της αποστολής του, ενώ παρέχει αναλυτική πληροφόρηση για τα θεσμικά όργανα του Δήμου.

Ως εκ τούτου, η απλή περιήγηση στην Ιστοσελίδα μας δεν απαιτεί από τον επισκέπτη την παροχή/εισαγωγή προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, με μόνη την επίσκεψη και περιήγηση στην Ιστοσελίδα μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες οι οποίες μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα, όπως είναι:

 • Η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας,
 • ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα,
 • οι ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε αμέσως πριν και μετά από την επίσκεψή σας στην σελίδα,
 • η ταχύτητα της σύνδεσης και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή,
 • βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και
 • πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies, Flash cookies, web beacons και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών (βλ. κατωτέρω στην ενότητα Cookies).
 1. Πληροφορίες που μας παρέχετε απευθείας

 

2.1. Εγγραφή δημοτών στις e-υπηρεσίες

Ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας μας έχει τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας <e – υπηρεσίες>, κατόπιν εγγραφής του στην Ιστοσελίδα, μέσω του υπερσυνδέσμου «Εγγραφή δημότη». Για τη χρήση της ανωτέρω υπηρεσίας, ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να συμπληρώσει τη σχετική φόρμα, κατά την υποβολή της οποίας συλλέγονται   με τη συγκατάθεσή του , υποχρεωτικά τα εξής  στοιχεία:   Όνομα χρήστη (username),  όνομα, επώνυμο,  τηλέφωνο επικοινωνίας, email, κωδικός πρόσβασης,  ενώ προαιρετικά η  διεύθυνση και ο ταχυδρομικός του κώδικας. O χρήστης επιπλέον μέσω της ίδιας φόρμας, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να εγγραφεί στο Newsletter της Ιστοσελίδας μας, επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο, προκειμένου να ενταχθεί στις λίστες επικοινωνίας μας και να λαμβάνει νέα και ενημερώσεις τoυ Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου. Ο χρήστης/δημότης που έχει εγγραφεί στην ιστοσελίδα, προκειμένου να  μπορεί να συνδεθεί και να έχει πρόσβαση στις ως άνω παρεχόμενες υπηρεσίες, θα πρέπει να προσέλθει στο Δήμο εντός 10 ημερών έτσι ώστε να του αποδοθεί το  αντίστοιχο δικαίωμα χρήσης της (κωδικός πρόσβασης).

Κατόπιν απόκτησης δικαιώματος χρήσης, ο δημότης/χρήστης έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση για πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα που εκδίδονται από τον Δήμο. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα να επιλέξει τον τόπο και τον τρόπο παραλαβής που επιθυμεί.

2.2. Υποβολή φόρμας επικοινωνίας

Ο  επισκέπτης/χρήστης που επιθυμεί να επικοινωνήσει με το Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, καλείται να συμπληρώσει τη σχετική φόρμα επικοινωνίας, κατά την υποβολή της οποίας συλλέγουμε με τη συγκατάθεσή του τα εξής στοιχεία: Όνομα,  email, θέμα μηνύματος καθώς και το περιεχόμενο του μηνύματός σας είτε σε ελεύθερο κείμενο, είτε μέσω της επισύναψης αρχείου/εγγράφου.

2.3. Εγγραφή στην Υπηρεσία “Cyclopolis” .

Η Iστοσελίδα μας παρέχει πρόσβαση στην διαδικτυακή πλατφόρμα “Cyclopolis” για όσους επιθυμούν να κάνουν χρήση της υπηρεσίας κοινόχρηστων ποδηλάτων στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου (με μηδαμινή χρέωση). Μέσω του συστήματος  Κοινόχρηστων Ποδηλάτων στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου και δυνάμει του χρηματοδοτικού προγράμματος “Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015” του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τις ενέργειες του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, οι δημότες και οι επισκέπτες της πόλης  έχουν πρόσβαση σε 60 κοινόχρηστα ποδήλατα, τα οποία είναι κατανεμημένα σε πέντε σταθμούς ενοικίασης. Για την ηλεκτρονική εγγραφή με σκοπό τη χρήση των κοινόχρηστων ποδηλάτων του Δήμου,  καλείσθε να παράσχετε τα εξής στοιχεία:  Το e-mail σας, τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου, το δήμο στον οποίο κατοικείτε (εν προκειμένω το Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου) και την αντίστοιχη περιγραφή η οποία αναφέρει το ποσό χρέωσης για τη χρήση της υπηρεσίας. Κατόπιν, εφόσον ο χρήστης αποδεχθεί τους  όρους χρήσης της  και  ακολούθως υποβάλλει  την αίτηση εγγραφής του,  ανακατευθύνεται στην Ιστοσελίδα της Viva Payments , στην οποία   επιλέγοντας  την πληρωμή μέσω κάρτας καλείται να δηλώσει τα εξής στοιχεία:

 • ονοματεπώνυμο κατόχου τραπεζικής κάρτας
 • αριθμό κάρτας που θα χρεωθεί
 • ημερομηνία λήξης και κωδικό ασφαλείας της κάρτας
 • e-mail
 • αριθμό κινητού τηλεφώνου

Ο χρήστης δύναται να προβεί σε πληρωμή και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας Viva Wallet, κάνοντας εγγραφή ή εισάγοντας e-mail και κωδικό πρόσβασης (σε περίπτωση που διατηρεί ήδη λογαριασμό στη Viva Wallet),καθώς και το τηλέφωνο επικοινωνίας του,  προκειμένου να προβεί σε πληρωμή.

Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου δεν έχει πρόσβαση, δεν επεξεργάζεται και δεν αποθηκεύει τα στοιχεία που καταχωρούνται από το χρήστη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Viva wallet/Viva Payments. Σε καμία περίπτωση δεν κοινοποιούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου τα  στοιχεία που αφορούν την κάρτα του χρήστη, δυνάμει της οποίας πραγματοποιήθηκε η πληρωμή της συνδρομής για τη χρήση της υπηρεσίας κοινόχρηστων ποδηλάτων μέσω αυτής, ή τα στοιχεία που κοινοποιήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εν λόγω πληρωμή.

 1. Πληροφορίες που εμείς δημοσιοποιούμε στην Ιστοσελίδα μας

Στην Ιστοσελίδα μας και στα πλαίσια της αρχής της διαφάνειας δημοσιεύονται τα ονόματα των φυσικών προσώπων που απαρτίζουν τα όργανα και τις επιτροπές  του Δήμου, το βιογραφικό σημείωμα του Δημάρχου, (ευρετήριο αποφάσεων συλλογικών οργάνων – επιτροπών – «Διαύγεια»), προκηρύξεις διαγωνισμών, όπως και πλήρης τηλεφωνικός κατάλογος καθώς και τα ονόματα των  αρμόδιων  υπαλλήλων  για την επικοινωνία του κοινού με τις υπηρεσίες του Δήμου.

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

 1. Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας

Κατά την  ως άνω  χρήση των διαδικτυακών μας υπηρεσιών, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που μας παρέχετε οικειοθελώς για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, ανάλογα με το περιεχόμενο του αιτήματός σας.

 

 1. Για Στατιστική ανάλυση

Για να μάθουμε περισσότερα σχετικά με το πώς χρησιμοποιείται ο Διαδικτυακός Τόπος μας από τους επισκέπτες αυτού, τηρούμε σε συγκεντρωτική μορφή και αναλύουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, για παράδειγμα, για να παρακολουθήσουμε και αναλύσουμε τη χρήση του Ιστότοπου, για να ενισχύσουμε τη λειτουργικότητά του και για να διαμορφώσουμε καλύτερα το περιεχόμενο και το σχεδιασμό του ανάλογα με τις ανάγκες των επισκεπτών μας.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Χρησιμοποιώντας την παρούσα Ιστοσελίδα και με την επιφύλαξη των διατάξεων  ειδικότερης νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας, παρακαλείστε όπως απευθύνετε το σχετικό αίτημά σας στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου στη διεύθυνση: [email protected]

Τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν αναιρεί τη νομιμότητα της μέχρι τότε επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Όσον αφορά τις πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα από την περιήγησή σας στο Διαδικτυακό μας τόπο, παρακαλείσθε όπως απόσχετε από την επίσκεψη αυτού, αν δεν επιθυμείτε την συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών αυτών.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Κατά τη συλλογή πληροφοριών απευθείας από εσάς, λαμβάνουμε την κατάλληλη μέριμνα προκειμένου να διακριβώσουμε ποιες από τις συλλεγόμενες προσωπικές πληροφορίες αφορούν ανηλίκους. Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 16 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 679/2016, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε συλλέξει πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 16 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου στη διεύθυνση: [email protected] .

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου σέβεται το δικαίωμά σας να προστατεύονται το απόρρητό σας και οι πληροφορίες που σας αφορούν και για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για τους προαναφερόμενους σκοπούς. Για τον λόγο αυτό δεν κοινοποιεί, δεν διαβιβάζει και δεν καθιστά τις πληροφορίες που σας αφορούν προσιτές σε τρίτους, παρά μόνον εφόσον αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των περιγραφόμενων στην παρούσα Πολιτική σκοπών επεξεργασίας. Επίσης, δεν  διαβιβάζουμε τις πληροφορίες αυτές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ενδέχεται να καθιστούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς διαθέσιμες σε άλλες εταιρείες, εφαρμογές ή πρόσωπα στις περιστάσεις που αναφέρονται παρακάτω:

 • Μπορεί να κοινοποιούμε σε τρίτα μέρη συγκεντρωτικές πληροφορίες ή πληροφορίες που δεν σας ταυτοποιούν άμεσα, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας μας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν κοινοποιούμε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία επικοινωνίας σας σε τρίτα μέρη για το σκοπό αυτό
 • Μπορεί να χρησιμοποιούμε ή να χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον τρίτα μέρη για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την Ιστοσελίδα μας, όπως διαχείριση της βάσης δεδομένων, παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επεξεργασία δεδομένων και διανομή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνυμάτων κειμένου. Αυτά τα τρίτα μέρη θα έχουν πρόσβαση στις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες που σας ταυτοποιούν μόνο για την εκτέλεση των παραπάνω καθηκόντων τους για λογαριασμό μας και με ρητές συμβατικές δεσμεύσεις ως προς την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων σας
 • Μπορεί να κοινοποιούμε πληροφορίες για εσάς για να διερευνήσουμε, αποτρέψουμε ή προβούμε σε ενέργειες σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, εάν υπάρχουν υποψίες για έκνομη συμπεριφορά ή αξιόποινες πράξεις σε βάρος δικαιωμάτων και έννομων συμφερόντων οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας μας ή αν απαιτείται από το νόμο, καθώς και σε άλλες περιπτώσεις στις οποίες θεωρούμε καλόπιστα ότι η κοινοποίηση των πληροφοριών είναι απαραίτητη
 • Μπορεί να κοινοποιούμε πληροφορίες που σας αφορούν για να απαντήσουμε σε δικαστικές κλητεύσεις, εντάλματα ερευνών, δικαστικές διαδικασίες, δικαστικές εντολές, νομικές διαδικασίες ή άλλα μέτρα επιβολής του νόμου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, περιλαμβανομένης της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και των Εποπτικών Αρχών Προστασίας Δεδομένων άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για να κατοχυρώνουμε και να προασπίζουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας ή για να αντικρούουμε αξιώσεις εις βάρος μας.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι τρίτα μέρη μπορεί να συλλέγουν κατά τρόπο ανεξάρτητο δεδομένα σχετικά με εσάς, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας και πληροφοριών σχετικά με τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και των συνδέσεων στις οποίες κάνετε κλικ, μέσω των cookies, των «κλικ» σε συνδέσεις ή άλλων μέσων κατά την επίσκεψή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε κατωτέρω στην ενότητα «Cookies».

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου θα τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει μέσω της Ιστοσελίδας του για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας και των έννομων υποχρεώσεών του. Εφόσον ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας από τα ηλεκτρονικά και φυσικά μας αρχεία, εκτός εάν η τήρηση αυτών καθίσταται απαραίτητη σε συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωσή μας ή για την άσκηση, θεμελίωση ή υπεράσπιση δικαιωμάτων ή έννομων συμφερόντων μας ενώπιον δικαστικών αρχών.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας είναι για μας απόλυτη δέσμευση. Για να το πετύχουμε αυτό, εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση και επάρκεια των οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα όπως:

-Πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer): Το Πρωτόκολλο SSL που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα μας, είναι σήμερα το παγκόσμιο Standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά την μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλοιωθεί  κατά την μεταφορά.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:

 • Το δικαίωμα πρόσβασης, για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και τους αποδέκτες αυτών
 • Το δικαίωμα διόρθωσης, για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας
 • Το δικαίωμα διαγραφής ή αλλιώς δικαίωμα στη λήθη, για να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη ή η διατήρηση των δεδομένων σας δεν απαιτείται προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις έννομες υποχρεώσεις μας ή για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων μας ενώπιον των Δικαστηρίων
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων σας
 • Το δικαίωμα φορητότητας, για να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο
 • Το δικαίωμα εναντίωσης, εάν δεν επιθυμείτε τη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης των υπηρεσιών μας, περιλαμβανομένης και της εναντίωσης στην κατάρτιση προφίλ. (Σας ενημερώνουμε σε κάθε περίπτωση ότι η Ιστοσελίδα μας δεν χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και δεν προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ επί τη βάσει αυτοματοποιημένων μεθόδων επεξεργασίας των δεδομένων σας).

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας παρακαλείσθε όπως αποστείλετε αντίστοιχο αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].

Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του. Ωστόσο, σε περίπτωση που λόγω πολυπλοκότητας του αιτήματός σας ή λόγω του όγκου των πληροφοριών δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα ημερών ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου δεσμεύεται να σας ενημερώσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία εγγράφως για τους λόγους της καθυστέρησης και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματός σας το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός δύο (2) επιπλέον μηνών.

Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου  διατηρεί το δικαίωμα να μην ικανοποιήσει το αίτημά σας, στην περίπτωση που αυτό κριθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ενημερώνοντάς σας σχετικά με τους λόγους της μη ικανοποίησης αυτού.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  (www.dpa.gr).

 

COOKIES

Τι είναι τα cookies και γιατί τα χρησιμοποιούμε;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης ιστού στον υπολογιστή, στο tablet, στο κινητό τηλέφωνο και γενικά στη συσκευή με την οποία κάποιος περιηγείται στον ιστότοπο https://dimosmoschatou-tavrou.gr/

Κάθε cookie περιέχει πληροφορίες όπως το όνομα της ιστοσελίδας από την οποία προέρχεται, τη «διάρκεια ζωής» του (δηλαδή πόσο καιρό θα παραμείνει στη συσκευή), και μια τιμή, που είναι συνήθως ένας αριθμός. Ένα cookie δύναται να παραμείνει στην συσκευή μέχρι και ένα (1) έτος.

Τα cookies είναι μοναδικά για το κάθε πρόγραμμα περιήγησης ιστού (π.χ. Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari κτλ.) και περιέχουν ανώνυμες πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τις ιστοσελίδες που επισκέφτηκε ο χρήστης καθώς και τις συσκευές που χρησιμοποίησε. Επίσης, επιτρέπουν στους ιστότοπους να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις του επισκέπτη (όπως π.χ. τα στοιχεία σύνδεσης -login-, τη γλώσσα, το επιθυμητό μέγεθος της γραμματοσειράς κ.α.).

Ο νόμος αναφέρει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα cookies στη συσκευή του χρήστη, εφόσον αυτά είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Για όλους τους άλλους τύπους cookies χρειαζόμαστε την άδεια του χρήστη, ουσιαστικά είναι απαραίτητη η συγκατάθεση του χρήστη. Ο εκάστοτε χρήστης – επισκέπτης – συνδρομητής, μπορεί να αλλάξει ή να καταργήσει τη συναίνεσή του ανά πάσα στιγμή μέσω της Δήλωσης για τα Cookies στην ιστοσελίδα μας.

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 ν. 3471/2006, όπως αυτή τροποποιήθηκε από το ν. 4070/2012, ορίζεται ότι η εγκατάσταση των «cookies» επιτρέπεται μόνο αν ο συνδρομητής ή χρήστης «έχει δώσει τη συγκατάθεση του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση κατά την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2472/1997, όπως ισχύει».

Αυτό το σύστημα είναι γνωστό και ως «opt-in», σε αντιδιαστολή με το σύστημα «opt-out» που ίσχυε πριν από την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ και επέτρεπε την εγκατάσταση των «cookies» χωρίς τη συγκατάθεση του συνδρομητή ή χρήστη, εφόσον ο τελευταίος έχει προηγουμένως ενημερωθεί και δεν έχει εναντιωθεί στην επεξεργασία.

Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο πάροχος μιας υπηρεσίας διαδικτύου (π.χ. ένα online κατάστημα) ή κάποιος τρίτος (π.χ. διαφημιστικό δίκτυο που προωθεί προϊόντα του μέσω της ιστοσελίδας ενός online καταστήματος), μπορεί να εγκαταστήσει ένα «cookie» μόνον εφόσον έχει εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του συνδρομητή ή χρήστη μετά από προηγούμενη κατάλληλη ενημέρωσή του.

Η χρήση των cookies διευκολύνει τον Διαδικτυακό Τόπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του χρήστη, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις αναζήτησης που έχει ήδη πραγματοποιήσει σε προηγούμενες επισκέψεις του στην ιστοσελίδα. Έτσι, η εμπειρία αναζήτησης θα είναι βελτιωμένη την επόμενη φορά που ο χρήστης επισκεφτεί ξανά τον ιστότοπο. Επιπλέον, τα cookies βοηθούν στον έλεγχο της απόδοσης και της επισκεψιμότητας του Διαδικτυακού Τόπου, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό του, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών του.

Τύποι των Cookies

Οι βασικοί τύποι των cookies που συνήθως χρησιμοποιούν οι ιστότοποι, περιγράφονται παρακάτω:

Απαραίτητα Cookies Ο ρόλος των cookies αυτών είναι η αποθήκευση πληροφοριών ή η απόκτηση πρόσβασης σε ήδη αποθηκευμένες πληροφορίες στη συσκευή σας, με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια της διαβίβασης µίας επικοινωνίας µέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή, βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίο για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχετε ζητήσει ρητά. Σύμφωνα με το σχετικό νομικό πλαίσιο, δεν έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θα απορρίψετε την εγκατάσταση των cookies αυτών, καθώς χωρίς αυτά δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή η παροχή υπηρεσιών από την ιστοσελίδα μας.
Cookies επιδόσεων Χρησιμοποιούμε cookies τρίτου μέρους (Google Analytics) με αποκλειστικό σκοπό την ανάλυση της επισκεψιμότητας και τη βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας, ενώ λαμβάνουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων σας (π.χ. ανωνυμοποίηση διεύθυνσης IP). Τα cookies αυτά συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, όπως για παράδειγμα, οι σελίδες που επισκέπτεστε συχνότερα, η σελίδα από την οποία προήλθε η επίσκεψή σας, ο τύπος του περιηγητή (browser) που χρησιμοποιείτε κ.α. Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες στατιστικές πληροφορίες που δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του επισκέπτη εκ μέρους μας.
Cookies διαφήμισης

(third-party cookies)

Χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα thirdparty cookies (Google analytics / Search console) για την προβολή εξατομικευμένων διαφημίσεων, προσαρμοσμένων στις προτιμήσεις σας. Μέσω ενός μοναδικού αριθμού (ID) αναγνωρίζονται πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP σας, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, ποια διαφήμιση έχει ήδη προβληθεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας και αν έχετε αποκτήσει πρόσβαση σε μία ιστοσελίδα μέσω μιας διαφήμισης. Έχετε τη δυνατότητα να απορρίψετε την εγκατάσταση των εν λόγω cookies, ενώ στην πολιτική μας παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία τους και πως μπορείτε να τα διαχειριστείτε. Δεδομένου, ωστόσο, ότι τα έσοδα από τις διαφημίσεις μας δίνουν τη δυνατότητα να σας παρέχουμε έγκυρα, έγκαιρα και ανεξάρτητα τις υπηρεσίες μας, θα σας παρακαλούσαμε να αποδεχθείτε τη χρήση τους από εμάς.

 

Όταν η Χρήση Cookies Δεν Είναι Επιθυμητή

Σε περίπτωση επιλογής απενεργοποίησης των cookies, ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας ενδέχεται να μην λειτουργούν επαρκώς. Για την διαχείριση και απενεργοποίησή των, παρέχονται οι σχετικές οδηγίες ανά browser:

 

Εξαίρεση Από Τις Διαφημίσεις – Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Για την διαχείριση των διαφημίσεων Google που ενδεχομένως να φαίνονται στον Ιστότοπο https://dimosmoschatou-tavrou.gr/ αλλά και σε άλλους ιστότοπους, αρκεί μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα: https://www.google.com/ads/preferences/?hl=el. Στην ίδια ιστοσελίδα μπορεί, όποιος το επιθυμεί, να εξαιρεθεί από τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος.

Η διαχείριση των cookies πολλών εταιρειών που χρησιμοποιούνται για τις online διαφημίσεις μπορούν να ρυθμιστούν στους παρακάτω συνδέσμους:

 • Ρυθμίσεις διαφημίσεων Google:

https://www.google.com/ads/preferences/?hl=el

 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα cookies υπάρχουν διαθέσιμες στον κάτωθι σύνδεσμο:

http://www.aboutcookies.org

Επικοινωνία

Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας αναφορικά με την παρούσα Πολιτική ή γενικότερα, αναφορικά με τις δραστηριότητες του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του (DPO), στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

 

Αλλαγές Στην Παρούσα Πολιτική

Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής, πάντα σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου περί προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων. Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας θα πρέπει να διαβάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερώνονται σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή που πραγματοποιείται, ενώ ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου δεσμεύεται να προβαίνει στις απαραίτητες ενημερώσεις των επισκεπτών και χρηστών του με κάθε πρόσφορο μέσο, σε συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις που θέτει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016.