ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

Διεύθυνση:  Σταθμός ΗΣΑΠ Μοσχάτου, Τ.Κ. 18345, Μοσχάτο.
τηλ.-fax.: 2104836392
e-mail: [email protected]

Tι είναι το Γραφείο μας
Πότε ιδρύθηκεΤο Γραφείο Ενημερώσεως Ανέργων & Επιχειρήσεων ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Δήμου Μοσχάτου το 2001 στα πλαίσια της προσπάθειας για κοινωνική προσφορά και στήριξη των ανέργων και των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας.

Για τους νεοεισερχομένους στην αγορά εργασίας και τους ανέργους:

Αρχή του Γραφείου είναι η συνεχής συνεργασία των στελεχών του με τους ενδιαφερόμενους για αναζήτηση εργασίας .

Αυτό επιτυγχάνεται με την συνεχή παρουσία του ανέργου στο Γραφείο μας μέχρι να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Μέσα από την προσωπική συνέντευξη με τον άνεργο, ανιχνεύεται το ατομικό και επαγγελματικό του προφίλ, οι γνώσεις, οι εμπειρίες, οι δεξιότητες και παρέχεται εξατομικευμένη συμβουλευτική προσέγγιση για την ομαλή ένταξη στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα ο άνεργος εφόσον το επιθυμεί, λαμβάνει συμβουλευτική υποστήριξη όσον αφορά τεχνικές αναζήτησης εργασίας (σύνταξη σωστού βιογραφικού σημειώματος, συνοδευτική επιστολή, προσομοίωση εργασιακής συνέντευξης).

Για τους ανέργους που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν την δική τους επιχείρηση:

Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση μπορεί να ενημερωθεί από το γραφείο πως να πάρει τις σωστές οδηγίες από συν-αρμόδιες υπηρεσίες ή γραφεία (Ο.Α.Ε.Δ. κ.λ.π.) ως προς την υπαγωγή τους σε σχετικά προγράμματα.

Για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες :

Το Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία στις ευπαθείς Κοινωνικά ομάδες και προσπαθεί μέσω της συμβουλευτικής να τους κατευθύνει στους αρμόδιους φορείς.

Για τις επιχειρήσεις :

Οι επιχειρήσεις μπορούν να έρχονται σε επικοινωνία με τα στελέχη του γραφείου μας για θέσεις εργασίας που επιθυμούν να καλύψουν από την βάση δεδομένων που τηρούμε αλλά και να ενημερωθούν για επιδοτούμενα προγράμματα απορρόφησης ανέργων σε συνδυασμό με προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του απασχολούμενου προσωπικού τους.

Συμβουλές προς τον άνεργο :

  • Είναι σημαντικό τόσο για τον άνεργο που έχει απολυθεί από την εργασία του ή αναζητεί για πρώτη φορά εργασία, να εκδώσει κάρτα ανεργίας εγγραφόμενος στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
  • Να έχει τακτική επικοινωνία με τους εργασιακούς συμβούλους του Ο.Α.Ε.Δ. αλλά και με τα στελέχη του γραφείου μας ώστε να είναι συνεχώς εξοικειωμένος με το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και τα δεδομένα που επικρατούν στην αγορά εργασίας.

Χρήσιμα links για δημοσιεύσεις προκηρύξεων -προγραμμάτων :

http://www.oaed.gr.

http://www.asep.gr

http://www.eommex.gr

http://www.ypakp.gr

http://www.diorismos.gr/

http://www.proslipsis.gr.

http://www.ergasia.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
Δευτέρα ως Πέμπτη: 7:30 π.μ. -15:00 μ.μ.
Παρασκευή: 7:30.π.μ. – 14:30 μ.μ.